Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Nasenbluten

Nasenbluten

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Kopfbeschwerden wie etwa beim Nasenbluten.

Titel Veröffentlichungsdatum
Er He Liao 22. September 2021
Er Jian 22. September 2021
He Gu 22. September 2021
Kou He Liao 22. September 2021
Methoden Bluthochdruck 16. September 2021
Pian Li 22. September 2021
Tai Chong 22. September 2021
Zu San Li 22. September 2021