Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Lippenherpes

Lippenherpes

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Kopfbeschwerden wie bei Lippenherpes.

Titel Veröffentlichungsdatum
San Jiao Shu 22. September 2021
Zhong Fu 22. September 2021