Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Schulterbeschwerden

Schulterbeschwerden

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden im Arm wie bei Schulterbeschwerden.

Titel Veröffentlichungsdatum
Feng Shi 22. September 2021
Li Gou 22. September 2021
Qi Mai 22. September 2021
Shao Chong 22. September 2021
Yin Jiao 22. September 2021
Zhong Wan 22. September 2021
Zu San Li 22. September 2021