Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Muskelverhärtung

Muskelverhärtung

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Muskelbeschwerden wie Muskelverhärtung.

Titel Veröffentlichungsdatum
Da ju 22. September 2021
Da Ying 22. September 2021
Shang Guan 22. September 2021
Yang Bai 22. September 2021
Zheng Ying 22. September 2021