Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Problemen mit dem Dickdarm

Dickdarm

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Organbeschwerden wie etwa beim Dickdarm.

Titel Veröffentlichungsdatum
Dickdarm 22. September 2021
Tian Jing 22. September 2021
Xuan Zhong 22. September 2021
Zu Wu Li 22. September 2021