Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Darmprobleme

Darmprobleme - Akupunkturpunkte

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Organbeschwerden wie Darmprobleme.

Titel Veröffentlichungsdatum
Baihui 22. September 2021
Jiquan 22. September 2021
Lingdao 22. September 2021
Shangwan 22. September 2021
Shousanli 22. September 2021
Tianshu 22. September 2021
Xialian 22. September 2021