Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Lungenbeschwerden

Lungenbeschwerden

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Lungenbeschwerden.

Titel Veröffentlichungsdatum
Di Cang 22. September 2021
Du Bi 22. September 2021
Er Jian 22. September 2021
Ji Quan 22. September 2021
Zhe Jin 22. September 2021
Zhong Fu 22. September 2021