Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Schmerzen in der Lebergegend

Schmerzen in der Lebergegend

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Organleiden wie Schmerzen in der Lebergegend.

Titel Veröffentlichungsdatum
Er He Liao 22. September 2021
Jin Men 22. September 2021
Luo Que 22. September 2021
Pu Can 22. September 2021
Zhong Du 22. September 2021