Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Leiden mit dem Kreislauf

Kreislauf

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft gegen Kreislaufstörungen.
Titel Veröffentlichungsdatum
Feng Chi 22. September 2021
Feng Men 22. September 2021
He Gu 22. September 2021
Jian Jing 22. September 2021
Methoden Übergewicht 16. September 2021
Pian Li 22. September 2021
Zhong Wan 22. September 2021
Zu San Li 22. September 2021