Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Hautprobleme

Hautprobleme

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Organleiden wie Hautprobleme.

Titel Veröffentlichungsdatum
Hou Xi 22. September 2021
Jian Jing 22. September 2021
Tiao Kou 22. September 2021
Ting Gong 22. September 2021
Tong Li 22. September 2021