Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur hilft gegen Lendenschmerzen

Lendenschmerzen - Akupunkturpunkte

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden in den Lenden wie Lendenschmerzen.

Titel Veröffentlichungsdatum
Riyue 22. September 2021
Xinshu 22. September 2021
Xiyangguan 22. September 2021
Yangjiao 22. September 2021
Zhigou 22. September 2021
Zhongdu 22. September 2021
Zuqiabyin 22. September 2021