Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Bewegungseinschränkung

Steifheit

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden in der Bewegung und bei Bewegungseinschränkung.

Titel Veröffentlichungsdatum
Jian Zhen 22. September 2021
Jin Men 22. September 2021
Shen Mai 22. September 2021
Wu Chu 22. September 2021
Zhang Men 22. September 2021