Yin Yang Medi

Akupunktur gegen zitternde Hände

Zitternde Hände

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie zitternde Hände.

Titel Veröffentlichungsdatum
Jian Zhen 22. September 2021
Xia Guan 22. September 2021