Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Fussödem

Fussödem

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie bei einem Fussödem

Titel Veröffentlichungsdatum
Cheng Shan 22. September 2021
Dai Mai 22. September 2021
Shen Zhu 22. September 2021