Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Lärmempfindlichkeit

Lärmempfindlichkeit

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft gegen Lärmempfindlichkeit.
Titel Veröffentlichungsdatum
Methoden Kopfschmerzen 16. September 2021
Nei Ting 22. September 2021
Tou Wei 22. September 2021
Wai Guan 22. September 2021