Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Besinnungslosigkeit

Besinnungslosigkeit

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Besinnungslosigkeit.

Titel Veröffentlichungsdatum
Bi Guan 22. September 2021
Jiao Sun 22. September 2021
Yang Ling Quan 22. September 2021