Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen spärliches Wasserlassen

Spärliches Wasserlassen

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie spärliches Wasserlassen.

Titel Veröffentlichungsdatum
Qi Mai 22. September 2021
Shui dao 22. September 2021
Tian Chong 22. September 2021
Xuan Zhong 22. September 2021