Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur bei Hämaturie (Blut im Urin)

Blut im Urin - Akupunkturpunkte

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie Blut im Urin.

Titel Veröffentlichungsdatum
Daimai 22. September 2021
Jinggu 22. September 2021
Kunlun 22. September 2021
Tianshu 22. September 2021
Weishu 22. September 2021
Zhongji 22. September 2021