Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Schweissmangel

Schweissmangel

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Beschwerden wie Schweissmangel.

Titel Veröffentlichungsdatum
Da Zhu 22. September 2021
Jian Liao 22. September 2021
Yang Ling Quan 22. September 2021