Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Lymphödem

Lymphödem - Akupunkturpunkte

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Gefässproblemen wie das Lymphödem

Titel Veröffentlichungsdatum
Daimai 22. September 2021
Lieque 22. September 2021
Waiguan 22. September 2021