Yin Yang Medi
Kontakt   

Akupunktur gegen Lymphödem

Lymphödem

Akupunktur Punktelokalisation

Eine TCM Behandlung beruhigt und hilft bei Gefässproblemen wie das Lymphödem

Titel Veröffentlichungsdatum
Dai Mai 22. September 2021
Lie Que 22. September 2021
Wai Guan 22. September 2021